Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Baltica Apartments z siedzibą w Sopocie (81-855), przy ul. Aleja Niepodległości, nr 645 B, (dalej: „Baltica Apartments”).


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

W celu uzyskania informacji odnośnie sposobu przetwarzania danych osobowych przez Baltica Apartments prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@infinityestate.co lub na adres siedziby: ul. Aleja Niepodległości, nr 645 B, 81-855 Sopot.


Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Baltica Apartments?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania newsletterów, dla celów marketingowych oraz dla celów statystycznych.


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Baltica Apartments?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Baltica Apartments jest realizacja obowiązku prawnego bądź prawnie uzasadniony interes Administratora (np.: cele statystyczne, marketing) lub też Twoja uprzednia zgoda. Jeżeli zajdzie konieczność oraz wymagają tego przepisy prawa, możemy oczekiwać od Ciebie podania danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez lub ich odbiorcami będą m.in. następujące podmioty:
• pracownicy Baltica Apartments,
• osoby współpracujące z Baltica Apartments,
• wybrani usługodawcy Baltica Apartments (np.: podmioty świadczące usługi e-mail marketingu lub usługi informatyczne).


Jak chronimy przetwarzane przez nas dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą chronione poprzez zastosowanie odpowiednich środków (technicznych, fizycznych oraz organizacyjnych) zgodnych ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.


Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub odwołania zgody bądź do momentu przedawnienia roszczeń związanych z celami, dla których zbierane są dane osobowe.


Jakie masz uprawnienia wobec Baltica Apartments w zakresie przetwarzanych Twoich danych?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w zakresie określonym przepisami prawa. Posiadasz również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego przesłania na adres mailowy: biuro@infinityestate.co.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.


Czy przetwarzamy Twoich dane osobowe automatycznie
(w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa?

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w celu doboru odpowiednich adresatów informacji handlowych, dla celów statystycznych oraz marketingowych.

ZAMÓW KONSULTACJĘ Z MANAGEREM